Jump to content


ประกาศย้าย Thaiware Community ไปที่ QA.THAIWARE.COM

ขณะนี้ทางเว็บ Thaiware.com ได้เปิด บริการใหม่ภายใต้หัวข้อ THAIWARE Q&A (ถาม - ตอบ) เมื่อต้นเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 (2013) ที่ผ่านมา หากใครมีข้อสงสัย มีคำถามต่างๆ จะสอบถาม เรามีทีมงานที่จะคอยดูแลตอบคำถาม ไขข้อข้องใจตลอดเวลา


สำหรับในหน้า COMMUNITY.THAIWARE.COM นี้เราจะเก็บเอาไว้เป็นคลังกระทู้เก่า เพื่อค้นคว้าหาความรู้ที่เคยพูดคุยกันมา ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งต่อไปโดยจะไม่สามารถตั้งกระทู้ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ ในหน้านี้ได้ ดังนั้นขอเชิญที่ QA.THAIWARE.COM แทน สำหรับสมาชิกเก่าในที่นี้ กรุณาสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้งก่อนการใช้งานที่ THAIWARE Q&A (ถาม - ตอบ)


ขอบคุณที่ใช้บริการตลอดมา
ทีมงาน Thaiware.com
หากมีข้อสงสัยติดต่อ 0-2635-0455 ต่อ 4Photo

รวมศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในใบสมัครงานหรือ


 • Please log in to reply
38 replies to this topic

#1 Goodflyday

Goodflyday

  เพื่อนไทยแวร์ :)

 • Gold Members
 • PipPip
 • 85 posts
 • Gender:Male

Posted 26 October 2005 - 12:33 PM

Updated 03/2007

QUOTE
อันนี้ตัวอย่างจดหมายและรูปแบบ 8.jpg

http://www.geocities...cc_rest/bu.html อันนี้หลักการเขียน
http://www.bic-engli...ng.com/cor.html อันนี้ตัวอย่าง หลายแบบ
http://school.obec.g...ai33101_12.html อันนี้ตัวอย่างภาษาไทย


อยากแนะนำว่า คำพวกนี้ในดิกทั่วไปไม่ค่อยมี เราอาจจะยังไม่ใช้ตอนนี้ แต่อยากให้เก็บไว้หรือเพิ่มเอาในโปรแกรมดิกชันนารี่ในเครื่องคอม หรือทอล์กกิ้งดิกก็ดีครับ เผื่อเวลาจะใช้จะได้มีไว้ ไม่ต้องหาใหม่ com.jpg
บางทีผมจะอัพเดตโดยการแก้ไขแทรกนะครับ ไม่โพสใหม่ จะได้สะดวกในการจัดหมวดหมู่

รวบรวมมาจากหนังสือของคุณลำดวน จาดใจดีครับ คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไปสมัครงานแล้วใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่จะสอบเข้ามหาลัยอินเตอร์ ส่วนใหญ่จะมีคำเหล่านี้บ่อย ๆครับ

QUOTE
Application Form   แบบฟอร์มสมัครงาน
Application Letter จดหมายสมัครงาน
Applicant / Candidate  ผู้สมัครงาน
To be complete in own handwriting
เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Confidential  เป็นความลับ
Position applied for/Position sought/Position Desire
ตำแหน่งที่สมัคร/ต้องการ
Salary expected  เงินเดือนที่ต้องการ
Personal Data /Curriculum vitae (CV)/Bio Data/Data Sheet/ Resume
ประวัติส่วนตัว
Nationality  สัญชาติ
Race  เชื้อชาติ
Identification Card ( ID Card ) บัตรประชาชน
Issued by  ออกให้โดย
Maritial Status  สถานภาพสมรส
Single เป็นโสด  Married แต่งงานแล้ว   Widowed  เป็นหม้าย    Divorce  หย่าร้าง
Person to notify in case of emergency
บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
Certificate degree obtained
ประกาศณียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
Military status
สถานภาพทางการทหาร
Experience / Previous employment
ประสบการณ์การทำงาน
Reason for leaving
เหตุผลที่ออกจากงาน (เก่า)
References / Referees
บุคคลอ้างอิง
Applicant Signature
ลายเซ็นผู้สมัคร
Reserved Officer's Training Corps Course (ROTC)
หลักสูตร รด.
No Military Service Obligation
ไม่มีพันธะทางทหาร
Self employed
ทำงานส่วนตัว
Equivalent Qualification
คุณวุฒิเทียบเท่า
Letter of Reccommendation / Employment Certificate / Testimonial
จดหมาย/เอกสารรับรองการผ่านงาน
Birth Certificate  สูติบัตร
Vocational Certificate  ปวช.
Higher Vocational Certificate  ปวส.
Home Registration Certificate
ทะเบียนบ้าน
Dependent  ผู้อยู่ในอุปการะ
Extra-Curricular Activities
กิจกรรมนอกหลักสูตร
Special skill  ความชำนาญพิเศษ
Expert in  เชี่ยวชาญใน....
Negotiable  สามารถต่อรองได้
Guarantor  ผู้คำประกัน
Fringe Benefits   ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากรายได้ประจำ
Spouse  คู่สมรส
Date of attended  วันที่เข้าเรียน
Military Discharge Letter / Certificate of exemption from military service
ใบปลดประจำการทหาร
</span>
ขอแทรกเพิ่มเติม......5/Dec/05
ศัพท์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะทางที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับ น่าจะเกี่ยวกันเลยเอามาเพิ่ม
ส่วนมากจะเป็นศัพท์ทาง British Eng นะครับ ไม่ใช่ American Eng
บางคำเราอาจจะไม่ค่อยเห็นกันแล้ว แต่ถ้าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเก่า ๆ หรือประกาศรับสมัครงานภาษาอังกฤษมักจะเจอ ถ้าใครมีศัพท์เพิ่มเติมหรือ ผมผิดพลาดตรงไหนช่วย ๆ กันแก้นะครับ
QUOTE
Acrobat     นักแสดงกายกรรม
Accountant     สมุห์บัญชี
Archeologist     นักโบราณคดี
Architecture     สถาปนิก
Aviator     นักบิน
Auditor     ผู้ตรวจสอบบัญชี
Author     นักประพันธ์
Announcer     โฆษก
Agriculturist     กสิกร
Banker     นายธนาคาร
Barber     ช่างตัดผม (ชาย)
Baker     คนทำ / ขายขนมปัง
Barrister     เนติบัณฑิต
Booking-clerk     คนขายตั๋ว
Book-keeper     พนักงานทำบัญชี
Barman     พนักงานขายเหล้าชาย
Barmaid     พนักงานขายเหล้าหญิง
Bartender     พนักงานประจำบาร์ ( ในความหมายของฝรั่งไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่ผสมเครื่องดื่มเสมอไป )
Bill Collector     คนเก็บเงิน
Biologist     นักชีววิทยา
Botanist     นักพฤกษศาสตร์
Broker     นายหน้า ( บางคนเข้าใจว่าคำนี้หมายถึงนายหน้าขายหุ้น  แต่แท้จริงแล้วหมายถึงนายหน้าทุกประเภท )

Bootmaker     ช่างทำรองเท้า
Butcher     คนขายเนื้อ
Cabinet maker     ช่างทำตู้
Caretaker     ภารโรง
Cobbler     คนซ่อมรองเท้า
Chauffeur     คนขับรถ ( คำนี้มักจะหมายถึงพนักงานขับรถที่ขับรถที่มีนายจ้างประจำ  ซึ่งต่างกันคำว่า
Driver ซึ่งมีความหมายว่าคนขับรถแต่ไม่เจาะจงว่าประเภทไหน  )

Confectioner     คนขายขนมหวาน
Contractor     ผู้รับเหมา
Composer     นักแต่ง / เรียบเรียงเพลง
Correspondent     ผู้โต้ตอบจดหมาย / ผู้สื่อข่าว
Diplomat     นักการฑูต
Dramatist     นักแต่งบทละคร
Draftsman     คนวาดภาพหรือออกแบบ
Draper     คนขายผ้า
Dyer     ช่างย้อมผ้า
Editor     บรรณาธิการ
Engraver     ช่างทำบล๊อก
Ferryman     คนแจวเรือ
Founder     ช่างหล่อ
Foreman     หัวหน้าคนงาน
Green grocer     คนขายผลไม้สด
Grocer     คนขายของชำ
Iron monger     คนขายเครื่องเหล็ก
Inspector     ผู้ตรวจการ
Interpreter     ล่าม
Janitor     ภารโรง
Lapidary     ช่างเจียรนัยพลอย
Locksmith     ช่างทำกุญแจ
Oculist     จักษุแพทย์
Pedlar     พ่อค้าแร่
Proof reader     พนักงานพิสูจน์อักษร
Sculptor     ช่างแกะสลัก
ระดับการศึกษา
QUOTE
โรงเรียนประถมศึกษา   Primary school , elementary school , grade school , grammar school
การศึกษาระดับชั้นประถม   elementary education

การศึกษาระดับมัธยมตอนต้น   secondary education
การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย  high school education

Bachelor's Degree  ปริญญาตรี
bachelor  บัณฑิต,  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี , มีอีกความหมายว่า หนุ่มโสด
B.A.  ศิลปศาสตร์บัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Arts
postgraduate  นักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรี
undergraduate (n.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี  บางที่ใช้คำว่า student ก็ได้ครับ , (adj.) เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี
pass degree (n.) ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
baccalaureate (แบคคะลอ'รีเอท) (n.) บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว (แต่โรงเรียนผมมีพิธีนี้ตอนจบม.ปลาย ^ ^)

M.A. (ABBR) ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts)
MA (n.) ปริญญาโท
master's degree (n.) ปริญญาโท หรือ ปริญญามหาบัณฑิต

doctorate (n.) ปริญญาเอก 
doctor's degree  (n.) ปริญญาเอก
doctor (n.) ดุษฎีบัณฑิต,  ผู้ได้รับปริญญาเอก
doctoral (adj.) ในระดับปริญญาเอก
dissertation  (n.) ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ 


incept (v.) ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
inception (n.) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
คำที่พบบ่อยในข่าว เกี่ยวกับคณะปฏิรูป
QUOTE

coup (n.) (อ่านว่า " คู " นะครับ )รัฐประหาร
coup d'etat (n.)( อันนี้อ่านว่า " คูเดทา " ทับศัพท์จากภาษาฝรั่งเศส ) การรัฐประหาร, การชิงอำนาจ, การปฏิวัติ, Syn. putsch, takeover
revolution   การปฏิวัติ ( อันนี้ต่างจาก coup โดยที่ : Revolution > การปฏิวัติโดยประชาชน  แต่ Coup> รัฐประหาร คือการยึดอำนาจโดยทหาร
coup d'etat council (n.)  คณะรัฐประหาร
Commander-in-Chief of the Army (n.) ผบ.ทบ. , ผู้บัญชาการทหารบก


QUOTE
อันนี้เป็นเวบแปลภาษา คัดมาจากหน้า 2
1. ลองดู
2.http://www.free-translator.com/ อันนี้คุณ simplan แนะนำมา  cute_032.gif เห็นว่ามีประโชน์ดี ถ้ามีเพิ่มเติมจะมาโพสอีก หรือถ้าผมขาดคำไหนไป สมาชิกท่านอื่นมาช่วยกันเติมได้ครับ 16.jpg

Edited by Goodflyday, 19 March 2007 - 06:00 PM.

.....................คนเราชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน......................

เป็นการยากที่จะระบุได้ว่า บนโลกนี้ใครเป็นคนดีหรือคนเลว


QUOTE
หากมีปัญหากรอกใบสมัครภาษาอังกฤษ เชิญที่นี่เลย....กดครับ !!!

#2 Barcelona

Barcelona

  I'm not the only one!

 • Exclusive Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 1,525 posts
 • Location:Anywhere But Home
 • Interests:ดนตรีและกีฬา

Posted 26 October 2005 - 02:34 PM

ผมเพิ่งเรียนไปเมื่อเทอมที่แล้ว เรื่องการสมัครงาน การสัมภาษณ์ การกรอกใบสมัครงาน ภาษาอังกฤษ
PAPERMOON CO.,LTD

#3 PondPCM

PondPCM

  สุดยอดแฟนพันธ์แท้

 • Forum Moderator
 • 1,466 posts
 • Gender:Male

Posted 26 October 2005 - 04:46 PM

ได้ความรู้ใหม่เยอะเลยฮะ

#4 pngpnggs

pngpnggs

  กิ๊กไทยแวร์ ^^)

 • Gold Members
 • PipPipPipPip
 • 291 posts
 • Gender:Male

Posted 27 October 2005 - 07:27 PM

ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มากก

#5 Goodflyday

Goodflyday

  เพื่อนไทยแวร์ :)

 • Gold Members
 • PipPip
 • 85 posts
 • Gender:Male

Posted 28 October 2005 - 09:53 AM

เพิ่มเติมครับ

อันนี้เป็นชื่อตำแหน่งในองค์กรนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจหรือใครจะไปสัมภาษณ์ งาน ก็ควรจะรู้ติดตัวไปบ้าง เผื่อจะได้มีข้อมูลว่าตำแหน่งไหนคืออะไร 16.jpg

QUOTE
Chairman  ประธาน
Vice Chairman  รองประธาน
President ประธานกรรมการ (ตำแหน่งนี้ต้องมาทำงานประจำด้วย)
Vice President  รองประธานกรรมการ
Senior Advisor  ที่ปรึกาอาวุโส
Managing Director  กรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Managing Director  ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง
Board of Directors  คณะกรรมการผู้บริหาร (ที่เขาเรียกกันสั้น ๆว่า Board)
Directors  กรรมการ
General Manager  ผู้จัการทั่วไป
Branch Manager  ผู้จัการสาขา
Head of Department/Division Chief หัวหน้าแผนก
The Management Team  คณะบริหาร
Personal Manager  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
Finance Manager  ผู้จัดการฝ่านการเงิน
Sales Manager  ผู้จัดการฝ่านขาย
Plant Manager  ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
Account Manager  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Purchasing Manager  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Manufacturing Manager  ผู้จัดการฝ่ายผลิต
Production Control Manager  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
Quality Control Manager  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
Assurance Manager  ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
Technical Manager  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
Credit and Legal Manager  ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฏหมาย
Research and Development Manager  ผจัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Executive Secretary  เลขาผู้บริหาร

Chief Executive Officer ( C.E.O.)  หัวหน้าฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจเต็ม

.....................คนเราชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน......................

เป็นการยากที่จะระบุได้ว่า บนโลกนี้ใครเป็นคนดีหรือคนเลว


QUOTE
หากมีปัญหากรอกใบสมัครภาษาอังกฤษ เชิญที่นี่เลย....กดครับ !!!

#6 HAPPYiNVADER

HAPPYiNVADER

  [This is an invasion]

 • Community Joker
 • 456 posts
 • Gender:Male
 • Location:MTB14

Posted 16 November 2005 - 02:19 PM

ขอบคุณมากคับ


#7 Robert88

Robert88

  Robert

 • Community Joker
 • 999 posts
 • Gender:Male
 • Location:- ลับสุดยอด -

Posted 16 November 2005 - 02:28 PM

ขอบคุณครับ จะพยายามจำครับ

#8 OctraBond

OctraBond

  คนเลี้ยงแมว

 • Global Moderator
 • 4,769 posts
 • Gender:Male
 • Location:Dragon Isle

Posted 16 November 2005 - 06:49 PM

เพิ่งโดนไปเมื่อวานเอง "ศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)" ไม่รู้จะกรอกยังไง
QUOTE
Reserved Officer's Training Corps Course (ROTC)
หลักสูตร รด.

เพิ่งจะเคยเห็นเนี่ย

#9 non123

non123

  เพื่อนไทยแวร์ :)

 • Gold Members
 • PipPip
 • 64 posts

Posted 18 November 2005 - 11:07 PM

มีแต่ศัพท์ใหม่ๆแฮะ 20.jpg

#10 jasi_pari

jasi_pari

  สมาชิกใหม่กั๊บ ;)

 • Silver Members
 • Pip
 • 3 posts

Posted 19 November 2005 - 01:46 PM

ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ พึ่งเคยเข้ามาหมวดนี้ ประทับใจมาก

#11 Goodflyday

Goodflyday

  เพื่อนไทยแวร์ :)

 • Gold Members
 • PipPip
 • 85 posts
 • Gender:Male

Posted 23 November 2005 - 12:43 PM

โอวว....ถ้าปักหมุดงี้ ก็ไม่ต้องกลัวกระทู้ตกละ 16.jpg

อันนี้ใครสอบโรงเรียนนายร้อย หรือเข้าทำงานราชการ ควรรู้ไว้ครับ

คราวนี้เป็นศัพท์ ชื่อหน่วยงานรัฐ และ รัฐวิสาหกิจ นะครับ
QUOTE
กระทรวงกลาโหม (กห)  Ministry of Defence (MOD)
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of the Permanent Secretary for Defence

กรมราชองครักษ์ (รอ.)
Royal Aide-de-camp Department , Ministry of Defence

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์
The War Veterans Organization of Thailand (WVO) under Royal Patronage of His Majesty  the King

กองบัญชาการทหารสูงสุด
Office of Supreme Commander

กองทัพบก
Royal Thai Army

กองทัพเรือ
Royal Thai Navy

กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

รัฐวิสาหกิจในสังกัด ( State Enterprises )


องค์การ แบตเตอรี่
The Battery Organization

องค์การฟอกหนัง
The Tanning Organization


มีอีกเยอะครับ แต่เดี๋ยวไว้มาต่ออีกทีครับ

อยากแนะนำว่า คำพวกนี้ในดิกทั่วไปไม่ค่อยมี เราอาจจะยังไม่ใช้ตอนนี้ แต่อยากให้เก็บไว้หรือเพิ่มเอาในโปรแกรมดิกชันนารี่ในเครื่องคอม หรือทอล์กกิ้งดิกก็ดีครับ เผื่อเวลาจะใช้จะได้มีไว้ com.jpg
.....................คนเราชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน......................

เป็นการยากที่จะระบุได้ว่า บนโลกนี้ใครเป็นคนดีหรือคนเลว


QUOTE
หากมีปัญหากรอกใบสมัครภาษาอังกฤษ เชิญที่นี่เลย....กดครับ !!!

#12 J0eXx

J0eXx

  สมาชิกใหม่กั๊บ ;)

 • Members
 • Pip
 • 2 posts

Posted 29 November 2005 - 08:32 PM

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Election Commission of Thailand


#13 dee

dee

  เพื่อนไทยแวร์ :)

 • Silver Members
 • PipPip
 • 116 posts

Posted 05 December 2005 - 08:29 AM

มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไอที บ้างไหมครับ

#14 Goodflyday

Goodflyday

  เพื่อนไทยแวร์ :)

 • Gold Members
 • PipPip
 • 85 posts
 • Gender:Male

Posted 05 December 2005 - 09:27 AM

QUOTE (dee @ Monday, Dec 05, 2005 08:29 am)
มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไอที บ้างไหมครับ

เด๋วจะลองหาให้นะครับ หรือสมาชิกท่านใดช่วยได้ก็มาแปะหน่อย 16.jpg

ต่อเลยละกันนะ......
QUOTE

กระทรวงการคลัง ( กค )  Ministry of Finance

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Office of the Permanent Secretary

กรมธนารักษ์
The Treasury Department

กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department

กรมศุลกากร
The Customs Department

กรมสรรพสามิต
The Excise Department

กรมสรรพากร
The Revenue Department

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
The State Enterprise Policy Office

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Fiscal Policy Office

รัฐวิสาหกิจในสังกัด ( State Enterprise )

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
The Government Lottery Office

โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
The Government Printing Department

โรงงานยาสูบ
Thailand Tobacco Monopoly

ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
The Government Housing Bank

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)


.....................คนเราชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน......................

เป็นการยากที่จะระบุได้ว่า บนโลกนี้ใครเป็นคนดีหรือคนเลว


QUOTE
หากมีปัญหากรอกใบสมัครภาษาอังกฤษ เชิญที่นี่เลย....กดครับ !!!

#15 emod

emod

  สมาชิกใหม่กั๊บ ;)

 • Silver Members
 • Pip
 • 9 posts

Posted 05 December 2005 - 03:10 PM

ขอบคุณสำหรับความรู้คับพ้ม 013.jpg
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

ประกาศ ! : ข้อความที่ถูกพิมพ์ หรือเผยแพร่ออกจากเว็บบอร์ด Thaiware Community Board แห่งนี้ ถือเป็น ความคิดเห็นส่วนบุคคลทั้งสิ้น ซึ่งทางเว็บไซต์ Thaiware.com จะ ไม่รับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น อันเป็นเหตุมาจากการพิมพ์จากทางผู้ใช้ และสมาชิก แต่อย่างไรก็ตามถ้าหาก ท่านใดพบ ข้อความที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ได้ถูกเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ อาทิเช่น คำพูดที่ลบหลู่ ดูหมิ่นต่อ ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการเผยแพร่รูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ สิ่งผิดกฏหมายต่างๆ กรุณาแจ้ง ทางทีมงาน มาได้ที่ webmaster@thaiware.com หรือ โทรศัพท์มาแจ้งได้ที่ 0-2635-0744 (ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.30 น.) ซึ่งเราจะรีบดำเนินการลบโดยเร็วที่สุด ...